Get Adobe Flash player

EDMS

 

Prednosti

Dobro upravljanje dokumentacijom podrazumeva veću efikasnost, a samim tim i niže troškove poslovanja.

Visok stepen efikasnosti i produktivnosti:

 • veća brzina distribucije i pristupa dokumentima,
 • preglednost poslovanja,
 • koncentracija i dostupnost intelektualnom kapitalu preduzeća,
 • centralizacija arhive, dostupnost, sigurnost i nadzor,
 • olakšan rad sa strankama i donošenje odluka,
 • bolja raspodela posla - veća efikasnost poslovanja,
 • veća konkurentnost,
 • veće zadovoljstvo komitenata.

Niži troškovi poslovanja:

 • ušteda u vremenu - nema dugotrajnih postupaka sređivanja, odlaganja i traženja papira,
 • kraće vreme odziva,
 • smanjena količina papira u prometu,
 • manje prostora potrebnog za arhivu,
 • manje kopiranja dokumenata.
EDMS - Elektronsko upravljanje dokumentacijom
EDMS - Elektronsko upravljanje dokumentacijom
EDMS - Elektronsko upravljanje dokumentacijom