DODATNI MODULI POLARISBS-A

ZA JOŠ BOLJE FUNKCIONISANJE SVIH OBLASTI RADA KOMPANIJE

U zavisnosti od potreba vaše kompanije, PolarisBS vam nudi mogućnost da pronađete kombinaciju modula koja vam najviše odgovara.

Kako do ispravnih poslovnih odluka i poslovanja koje se ne otrže kontroli?
Preuzmite BESPLATNO e-brošuru
Saznajte sve o PolarisBS Dashboard-u – alatu za poslovno izveštavanje uz koji ste uvek dobro informisani i sigurni u svoje poslovne odluke
Brošura o PolarisBS modulu za napredno izveštavanje menadžera

MODUL ZA OBRAČUN KAMATA

AUTOMATIZUJE I UBRZAVA OBRAČUNAVANJE SVIH KAMATA U SKLADU SA PROPISIMA

Ovaj PolarisBS modul zasniva se na efikasnoj metodi kojom brzo i lako obračunavate kamate za različita dugovanja.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
OBRAČUN KAMATA U SKLADU SA PROPISIMA
null
EFIKASNO POVEZIVANJE SA DRUGIM POLARIS BS MODULIMA ŠTO POVEĆAVA PRODUKTIVNOST VAŠIH ZAPOSLENIH
null
JEDNOSTAVAN IZVOZ OBRAČUNA DO MODULA GLAVNA KNJIGA GDE SE MOŽE DALJE OBRAĐIVATI
null
AUTOMATSKI I/ILI SAMOSTALAN OBRAČUN NA OSNOVU RAZLIČITIH PODATAKA

ŠTA DOBIJATE?

Lako i brzo rešavanje radnih zadataka
Precizno određivanje kriterijuma obračuna
Efikasnost
Prilagodljivost

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul omogućava brz obračun kamata, jednostavnom metodom koja zaposlenima štedi vreme. Imate na raspolaganju komforan i elegantan način da završite obaveze ovog tipa.

Zakažite BESPLATNE konsultacije kako bi zajedno pronašli najbolju kombinaciju modula za vaše poslovanje.
Zakažite BESPLATNE konsultacije kako bi zajedno pronašli najbolju kombinaciju modula za vaše poslovanje.

MODUL ZA VOĐENJE BLAGAJNE

VISOKO FUNKCIONALNI MODUL KOJI UBRZAVA VOĐENJE BLAGAJNE, UNAPREĐUJE EVIDENTIRANJE NALOGA I OLAKŠAVA PRENOS PODATAKA

PolarisBS modul za formiranje blagajni svih vrsta omogućava povezivanje sa drugim knjigama evidencije, uz preglednost naloga i svih bitnih podataka.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
VOĐENJE BLAGAJNE
null
EVIDENTIRANJE ULAZNIH I IZLAZNIH NALOGA
null
PARALELNO VOĐENJE DEVIZNE I BLAGAJNE U DINARIMA
null
POVEZANOST SA KADROVSKOM EVIDENCIJOM I INTEGRACIJU SA GLAVNOM KNJIGOM
null
MOGUĆNOST VOĐENJA PUTNIH NALOGA
null
KLASIFIKOVANJE PO VRSTAMA BLAGAJNE
null
POVEZIVANJE SA DRUGIM SISTEMOM (AKO ZA TO POSTOJI POTREBA)

ŠTA DOBIJATE?

Povećanu produktivnost
Preciznost
Analitičnost
Evidentiranje putnih naloga
Prilagodljivost

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul značajno ubrzava obračune i evidenciju naloga koje svaka kompanija beleži u velikom broju na dnevnom nivou. Troškovi su pregledniji, njihova sistematizacija potpunija i preciznija, a čitavo vaše poslovanje efikasnije.

Upoznajte sve PolarisBS module i pronađite najbolju kombinaciju za vaše poslovanje.
Upoznajte sve PolarisBS module i pronađite najbolju kombinaciju za vaše poslovanje.

MODUL ZA SERVIS

SERVISNA SLUŽBA ZA 21. VEK

Ako se bavite uslužnim servisiranjem, ovaj modul je način da u svoje poslovanje uvedete red, preglednost i preciznost i tako povećate produktivnost rada.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
EVIDENCIJU SVIH PREDMETA ZA SERVISIRANJE
null
PRAĆENJE REALIZACIJE SERVISNIH PROCESA KROZ SERVISNE NALOGE FORMIRAJUĆI KARTICE POPRAVKE
null
POTPUNO I PRECIZNO EVIDENTIRANJE PODATAKA O VOZNOM PARKU UZ SVE BITNE PODATKE
null
EVIDENTIRANJE PUTNIH NALOGA
null
ANALIZU TROŠKOVA I UTROŠKA GORIVA PO VOZILIMA
null
ANALIZU PO VOZAČIMA UZ PODATKE O PREĐENOJ KILOMETRAŽI, UTROŠENOM VREMENU, TROŠKOVIMA, TURAMA I DNEVNICAMA

ŠTA DOBIJATE?

Jednostavnu upotrebu
Preglednost poslovanja
Efikasnost
Preciznu evidenciju
Analitičnost koja vam pomaže da procenite neophodnost troškova
Jasan uvid u sve procese servisiranja

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul pruža vam detaljan uvid u servisne procese uz jasnu analizu troškova. To vam pomaže da procenite koje troškove možete smanjiti, kao i da što bolje isplanirate dalje poslovne poteze.

POLARISBS MODUL MOŽETE KORISTITI ZASEBNO ILI U KOMBINACIJI KOJA JE VAŠOJ KOMPANIJI NAJPOTREBNIJA

WEB MODUL ZA PODRŠKU TERENSKOM RADU KOMERCIJALISTA

EFIKASNOST KOMERCIJALISTA I TERENSKI RAD BEZ SMETNJI

Rad komercijaliste na terenu zavisi od kvaliteta informacija kojima raspolaže. Ovaj modul funkcioniše nezavisno od toga da li vaš komercijalista koristi Android ili Windows platformu i vašem zaposlenom pruža jasan uvid u bitne informacije onda kada su mu potrebne.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
UVID U TRENUTNO STANJE ZALIHA
null
LAKU I JEDNOSTAVNU ONLINE IZRADU NARUDŽBE KOJA SE KASNIJE OBRAĐUJE U POLARISBS SISTEMU
null
UVID U ROBNU I FINANSIJSKU KARTICU KUPCA UZ DETALJAN UVID U PROMET I STANJE

ŠTA DOBIJATE?

Mogućnost kreiranja narudžbe na licu mesta, uz jasan uvid u zalihe i poziciju kupca čini rad vašeg komercijaliste efikasnijim i lakšim.

Kreirana narudžbina se odmah otprema drugim sektorima vaše kompanije, zbog čega je moguće odmah preći na sledeću fazu u poslovnom procesu.

Uvid u prave, aktuelne informacije utiče na konkretne detalje narudžbine, zbog čega se smanjuje mogućnost da dođe do pogrešaka ili menjanja narudžbina u hodu.

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko vaša kompanija ima potrebu za terenskim radom i oslanja se na komercijaliste, ovaj modul čitav taj proces čini efikasnijim, preciznijim i elegantnijim.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i započnite elektronsko poslovanje koje menja sva područja vašeg rada
Zakažite BESPLATNE konsultacije i započnite elektronsko poslovanje koje menja sva područja vašeg rada

ANDROID APLIKACIJA ZA PODRŠKU MALOPRODAJI I MAGACINSKOM POSLOVANJU

BRŽA I LAKŠA PRODAJA

Ova aplikacija unapređuje rad maloprodaje, poboljšava komunikaciju sa magacinom i daje potpunu kontrolu nad čitavim prodajnim procesom.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
EFIKASNO FUNKCIONISANJE MAGACINA I PRODAJE
null
TRENUTNO FORMIRANJE LISTE ŽELJENIH ARTIKALA I BRZO OTPREMANJE TE LISTE NA KASU
null
EVIDENTIRANJE ULAZA I IZLAZA MAGACINSKE ROBE
null
VOĐENJE ONLINE INVENTARA
null
DALJE PREUZIMANJE PODATAKA U POLARISBS NA OBRADU

ŠTA DOBIJATE?

Bez redova, bez zastoja u prodaji, bez nezadovoljnih kupaca.

Pomoću ove aplikacije, promene u magacinu se evidentiraju odmah, a zatim dalje otpremaju u PolarisBS poslovni sistem koji te podatke prenosi i u drugu evidenciju kompanije.

Zahvaljujući tome, aktuelno stanje u magacinu vam je uvek poznato i dostupno, zbog čega dalje postupke možete bolje da isplanirate.

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ova aplikacija pomaže u kontroli većih prodajnih sistema, olakšava komunikaciju između prodavaca i kasira, a prodaju i vašu komunikaciju sa kupcima čini elegantnijom i efikasnijom. Pročitajte prednosti specijalnog modula.

Prilagodite se zahtevima naprednog elektronskog poslovanja uz PolarisBS poslovnu aplikaciju

Zakažite BESPLATNE konsultacije i pronađite najbolju kombinaciju modula za vaše poslovanje