BI - BUSINESS INTELLIGENCE

BRZ, JASAN I PRECIZAN UVID U SVE ASPEKTE VAŠEG POSLOVANJA
Poslovna aplikacija BI je proizvod partnerske kompanije ResEvo koji je potpuno INTEGRISAN sa PolarisBS poslovnim rešenjem.
Res Evo
Poslovne odluke

INTEGRISANA APLIKACIJA

Pogrešne poslovne odluke vašu kompaniju suočavaju sa gubljenjem vremena, problemima u organizaciji i neizbežnim finansijskim gubicima.

Zašto je onda toliko teško izbeći greške?

U najvećem broju slučajeva zato što, prilikom donošenja odluka, niste imali jasan uvid u celokupnu situaciju i sve aspekte koji mogu da utiču na razvoj poslovnih okolnosti. Zato što ste prevideli nešto ili je došlo do razvoja situacije koju niste nikako mogli da pretpostavite.

ŠTA JE VAŠ CILJ?

null

ANALIZA UMESTO HAOSA

null

ZNANJE UMESTO NEPOTPUNIH ILI POGREŠNIH INFORMACIJA

null

PROAKTIVNOST UMESTO USTRUČAVANJA

ŠTA NAM JE NEOPHODNO ZA USPEŠNO POSLOVANJE KOMPANIJE?

Precizan uvid u celokupno poslovanje
Poznavanje slabih i jakih strana kompanije
Uvid u rezultate svih poslovnih poduhvata – u kojim situacijama zarada raste, kada i zašto dolazi do pada zarade
Dobro poznavanje odnosa kupaca i klijenata prema našem poslovanju
Poznavanje potrebe stalnih kupaca ili klijenata, interesovanja novih i ideja kako privući nove kupce ili klijente
Poznavanje prednosti i mana konkurencije i predviđanje njihovih poteza
Spremnost da se unapredi poslovanje i proširi tržište
Detaljno poznavanje i suštinsko razumevanje poslovnog okruženja.

BI – Business Intelligence – sistem za proaktivno, dobro osmišljeno i precizno poslovanje

Donosite prave odluke na osnovu svih značajnih informacija
Niste sigurni kako da počnete koristiti BI?
Niste sigurni kako da počnete koristiti BI?

ŠTA BI ZNAČI ZA VAŠE POSLOVANJE?

Upoznati ste sa svim informacijama ključnim za poslovanje vaše kompanije
Pratite potrebe klijenata i znate kako da budete prvi koji na te potrebe odgovara
Imate na raspolaganju predviđene moguće situacije sa kojima vaša kompanija može da se suoči
Donosite poslovne odluke na osnovu kretanja na tržištu i njegovih potreba

ŠTA DOBIJATE BI-om?

BI vam omogućava brzo informisanje o brojnim poslovnim okolnostima koje se tiču vaše firme. Možete pratiti različite procese u kompaniji uz njihovu procenu i vrednovanje.

Na osnovu informacija koje obrađuje, BI izrađuje nekoliko različitih scenarija. Na taj način možete da vidite šta je najpovoljniji ishod, ali i da pretpostavite negativne ishode i budete spremni da reagujete na njih na način koji je za vašu kompaniju najisplativiji.

Jasan uvid u tržište omogućava preciznu procenu potreba vaših klijenata, saradnika ili kupaca.

Zahvaljujući tome, vaša kompanija je konkurentna i uvek u korak sa najaktuelnijim dešavanjima u poslovnom okruženju.

Uz preciznu analizu i organizovanje informacija, vaši poslovni potezi su promišljeniji, a njihov rezultat izvesniji.

Izolovane situacije mogu navesti na pogrešne zaključke i odvesti direktno u pogrešne poteze. Za objektivnu sliku i detaljno promišljanje neophodno je da sagledate celinu.

BI nudi upravo takav, celovit uvid. Pored toga, svaki učesnik u poslovnom procesu može lako i brzo da dođe do informacija koje se tiču baš njegovog dela posla.

BI vam omogućava da uporedo pratite rezultate različitih kompanija.

  • Poslovanje vaše kompanije;
  • Poslovanje vaših partnera;
  • Poslovanje konurencije.

Zahvaljujući tome, možete realno da sagledate koje je poslovne poteze potrebno učiniti, da procenite lojalnost trenutnih partnera i pouzdanost potencijalnih, kao i da procenite kakva je vaša pozicija u odnosu na konkurenciju i šta treba da uradite da biste se pozicionirali bolje u odnosu na nju.

POSLOVNE VREDNOSTI BI-a
null

UNAPREĐEN ODNOS PREMA POTREBAMA KUPACA-KLIJENATA-KORISNIKA

Brzo i efikasno reagovanje na potrebe vaših kupaca, izdvaja vas od konkurencije kao kompaniju koja je odgovorna, prati trendove i razume svoje kupce.

null

USKLAĐENOST SA POTREBAMA NA TRŽIŠTU

Vaša kompanija je uvek konkurentna i uvek u skladu sa aktuelnim dešavanjima, bez opasnosti da vas tržište prevaziđe.

null

OPTIMIZOVANJE POSLOVANJA

Konkretnim definisanjem propusta, mana i prednosti poslovanja, sveobuhvatnim analizama rezultata i mogućnosti, poslovanje kompanije postaje smislenije i organizovanije. Nećete gubiti vreme na organizaciju ili novac zbog loše donetih odluka.

null

TROŠKOVNA EFIKASNOST

BI omogućava da se troškovi kompanije maksimalno optimizuju. Uz jasnija predviđanja posledica poslovnih odluka i analizu svih faza poslovnih procesa lakše je uočiti koji vid proizvodnje, kampanje ili usluge treba ublažiti ili prekinuti, koja delovanja pojačati i maksimalno im se posvetiti.

null

MAKSIMALNA ISKORIŠĆENOST SVIH RESURSA

Od efikasnijeg, bržeg i jasnijeg donošenja odluka, preko olakšane realizacije tih odluka – vaša kompanija unapređuje svoju efikasnost, poboljšava rezultate i uvećava prihode.

null

EFIKASNIJI TIMSKI RAD

Zbog mogućnosti da čitava organizacija pristupa istim podacima, timski rad i saradnja su bolje organizovani i učinkovitiji.

null

PREGLEDNIJI REZULTATI RADA

Dobijate merljiv i proverljiv povrat investicije uz analizu izveštaja i jasne rezultate svakog sektora u kompaniji.

null

PERSONALIZACIJA PODATAKA

Online analiza, vizualizacija podataka i jasno predstavljanje rezultata čini pregled poslovanja vaše kompanije još jasnijim i preciznijim.

null

POVEĆANA PRODUKTIVNOST

Efikasna analiza podataka i njihova povećana sigurnost i preglednost vodi bržem rešavanju problema i povećanoj efikasnosti cele kompanije.

Upravljajte vašom kompanijom rukovodeći se pravim informacijama
Preuzmite BESPLATNO e-brošuru
Upoznajte PolarisBS poslovni sistem i kako da uz njega upravljanje vašom kompanijom učinite transparentnim i preciznim
Brosura o svim PolarisBS modulima

ŠTA KAŽE STATISTIKA?

Istraživanja pokazuju da prosečna kompanija efikasno analizira samo 10% od svih prikupljenih podataka i da samo taj procenat najčešće uzima u obzir prilikom poslovnih odlučivanja.

To znači da preostalih 90% podataka mogu sadržati neku od informacija koje će verovatno uticati na rezultat vašeg poslovnog procesa, a da te podatke nemate u svom vidokrugu.

Takve informacije su rasute na različitim lokacijama i veliki je izazov za sve koji donose odluke da sve bitne aspekte sagledaju pre odlučivanja. Suočeni ste sa kratkim rokovima, prevelikim brojem informacija i nemogućnošću da se sve na vreme pregleda.

Pored toga, stvari se na terenu brzo menjaju i neophodno je da kad donosite odluke budete sigurni da raspolažete trenutnim, najaktuelnijim informacijama.

ŠTA JE BI?

BI (Business Intelligence)

U pitanju je sistem koji koristi i obrađuje SVE relevantne podatke koji utiču na poslovanje vaše kompanije.

To je grupa moćnih alata i aplikacija za prikupljanje, analizu i distribuciju poslovnih informacija koja usmerava vaše poslovanje u skladu sa relevantnim informacijama.

BI omogućava uživo praćenje i analizu svih procesa koji vas zanimaju. Pomoću njega, imate uvid u pravo stanje stvari koje vam omogućava da identifikujete potrebe i problem u svakom trenutku, da razumete trendove i uočite prilike u kojima treba reagovati.

BI je eksterna poslovna aplikacija koja se lako integriše sa PolarisBS-om.

KAKO BI RADI?

Data Warehaouse
BI Business Inteligance

Jedan od ključnih problema zbog kojeg nismo uvek sigurni u to kako da se postavimo na tržištu jeste nesistematsko skladištenje informacija.

BI omogućava efikasno i smisleno čuvanje podataka pomoću skladišta koje udružuje podatke iz različitih izvora. Tako su prezentovani svi podaci koji se tiču određene poslovne akcije, bez obzira na njihov izvor.

Zahvaljujući ovom skladištu, imate na raspolganju drugi ključni momenat koji je osnova BI sistema.

Multidimenzionalna analiza  – novi, sveobuhvatniji pogled na poslovanje

Pretvaranje informacije i podataka u znanje koje direktno primenjujete na svoj posao moguće je pomoću OLAP alata za analizu podataka.

OLAP (Online Analytical Processing) je moćan alat pomoću kojeg dobijate detaljno analizirane najrazličitijih aspekata informacija kojima raspolažete.

Ovo vam omogućava praćenje trendova i prepoznavanje nedostataka u vašoj ponudi, uporedne analize po različitim kriterijumima, kao i testiranje strateških planova. Upravo proces multidimenzionalne analize otvara mogućnosti koje nam inače ne bi pale na pamet ili uočava nepravilnosti i povezanosti koje sami ne bismo izdvojili.

OLAP sistem
Efikasno poslovno

obaveštavanje

Devojka pokazuje dijagram

Ova usluga pokriva sva ključna područja vaše kompanije. Možete da računate na uvek sveže podatke kada su u pitanju oblasti kao što su:

  • Prodaja
  • Marketing
  • Nabavka
  • Finansije
  • Proizvodnja

BI radi na osnovu informacija koje prikuplja i analizira kako bi poslovne odluke bile usklađene sa stvarnim potrebama i aktuelnim stanjem stvari.

BI olakšava donošenje odluka, definiše probleme i konkretizuje buduće akcije čitave radne organizacije.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i unapredite sve aspekte vašeg poslovanja.