POLARISBS SPECIFIČNI MODULI

MODULI PO MERI VAŠEG POSLOVANJA

Specifični moduli PolarisBS su osmišljeni za specifične potrebe različitih poslovnih procesa. Pronađite onaj koji olakšava i ubrzava Vaš posao.

Glomazni sistemi, mnoštvo informacija, spor protok podataka?
Preuzmite BESPLATNO e-brošuru
Saznajte kako da javna preduzeća posluju efikasno i bez smetnji uz PolarisBS module za upravljanje komunalnim uslugama
Grupa PolarisBS modula za uspošno rukovođenje komunalnim uslugama

MODUL ZA VOĐENJE EVIDENCIJE (JAVNIH) NABAVKI

BRZO I JEDNOSTAVNO SASTAVLJANJE GODIŠNJEG PLANA NABAVKI, PREGLED NJEGOVE REALIZACIJE, UZ EVIDENTIRANJE I PRAĆENJE RELEVANTNIH UGOVORA.

Obiman i važan posao sada možete obaviti brže i jednostavnije uz PolarisBS modul za vođenje evidencije (javnih) nabavki.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Jednostavno sastavljanje godišnjeg plana (javnih) nabavki
null
Precizno praćenje njegove realizacije
null
Grupisanje artikala po partijama (nabavnim grupama)
null
Evidentiranje zahteva za nabavku
null
Pregledno evidentiranje i praćenje realizacije ugovora za javne nabavke
null
Trenutnu kontrolu raspoloživih i planiranih sredstava za period koji odaberete (po kvartalima ili za celu godinu), po partijama
null
Modul možete povezati sa drugim modulima PolarisBS-a, a može funkcionisati i samostalno, u zavisnosti od vaših potreba

ŠTA DOBIJATE?

Preciznost i sigurnost
Preglednost
Zahteve i ugovore na dohvat ruke
Povećanu produktivnost i uštedu vremena
Transparentnost i jasniju procenu
Potpuniju kontrolu nad sredstvima kojima raspolažete

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko se bavite poslom koji zahteva često realizovanje nabavki, ovaj modul pohranjuje svu relevantnu dokumentaciju, a čitav proces sprovođenja nabavki čini jednostavnijim i efikasnijim. Uz evidentiranje ugovora, zahteva i pregled sredstava, javne nabavke sprovodite uz veći stepen preglednosti i značajnu uštedu vremena.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i otkrijte zašto je primena ovog modula fenomenalan način da pojednostavite izvršenje poslovnih zadataka
Zakažite BESPLATNE konsultacije i otkrijte zašto je primena ovog modula fenomenalan način da pojednostavite izvršenje poslovnih zadataka

MODUL ZA OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA

PRECIZAN, PREGLEDAN I BRZ OBRAČUN RAZLIČITIH KOMUNALNIH USLUGA

Ovo je modul koji možete koristiti kako za fizička tako i za pravna lica, za precizne obračune i preglednu potrošnju.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Jednostavan, brz i precizan obračun svih vrsta komunalnih usluga
null
Potpuna i precizna evidencija fizičkih i pravnih lica, uz evidenciju svih merila i njihove potrošnje
null
Raspoređivanje potrošnje zajedničkih merila po jasno definisanom ključu
null
Kartoni analitike sa jasno sistematizovanim podacima
null
Izrada pojedinačnih ili zbirnih izveštaja koji se mogu odmah štampati
null
Redovan i pregledan obračun potrošnje gasa
null
Obračun troškova koji se tiču iznošenja smeća
null
Mesečno ili periodično obračunavanje potrošnje vode
null
Obračun potrošnje toplotne energije
null
Obračun troškova za stanove ili poslovne prostorije
null
Obračun za gradsko građevinsko zemljište
null
Obračun za zaštitu životne sredine
null
Jednostavno štampanje različitih vrsta obračuna (za fizička ili pravna lica)
null
Slanje opomena koje možete izraditi prema različitim kriterijumima (iznos, procenat naplate, vrsta obračuna, grupa korisnika…)
null
Očitavanje pomoću mobilnih telefona uz klasično očitavanje sa čitačkim listama
null
Dalji izvoz podataka u .xls ili .txt format
null
Povezanost sa Glavnom knjigom, Robnim knjigovodstvom, programom za Šalter i Obračunom kamata

ŠTA DOBIJATE?

Mogućnost izrade različitih obračuna
Preciznu i lako dostupnu evidenciju
Fleksibilnost
Efikasnost
Preglednost potrošnje
Povezanost sa drugim Polaris BS modulima

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ako imate potrebu za višestrukom izradom obračuna, za fizička ili pravna lica, za jednog klijenta ili grupu klijenata, ovaj modul vam pomaže da grupišete klijente, da ih birate po različitim parametrima i obaveštavate o njihovim zaduženjima. Obiman i složen proces elegantno funkcioniše zahvaljujući ovom modulu. Svi podaci su vam pri ruci, a obračuni, opomene i izveštaji se brzo i precizno izrađuju.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte sve o funkcionisanju ovog modula
Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte sve o funkcionisanju ovog modula

ANDROID APLIKACIJA ZA OČITAVANJE VODOMERA/GASOMERA/KALORIMERA

ČITAČKE LISTE ZA VAŠ VODOMER/GASOMER/KALORIMER U ELEKTRONSKOM OBLIKU, SA PRECIZNIM PODACIMA KOJI SE IZUZETNO BRZO OBRAĐUJU

Pomoću ove aplikacije dolazite do preciznih očitavanja bez grešaka, uz bržu obradu podataka i lakše fakturisanje.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Snabdevanje čitača čitačkim listama u elektronskom obliku
null
Precizno evidentiranje podataka o mernim mestima i prethodnom očitavanju
null
Kontrolu aktuelnog unosa
null
Prikaz aktuelne potrošnje
null
Unošenje podataka u aplikaciju na mobilnom telefonu, čak i u situacijama kada nema interneta ili SIM kartice
null
Integraciju sa modulom za obračun komunalnih usluga i drugim modulima PolarisBS-a
null
Samostalan rad aplikacije ili povezanost sa drugim ERP-om

ŠTA DOBIJATE?

Preciznost
Efikasnost i uštedu vremena
Prilagodljivost
Otklanjanje grešaka prilikom očitavanja
Značajno bržu obradu podataka i fakturisanja

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko tražite precizan, pouzdan i brz način za očitavanje podataka koji vam prezentuje aktuelno stanje uz mogućnost da se posao obavi bez grešaka za što kraće vreme, ova aplikacija vam to omogućava.

POLARISBS MODUL MOŽETE KORISTITI ZASEBNO ILI U KOMBINACIJI KOJA JE VAŠOJ KOMPANIJI NAJPOTREBNIJA

MODUL ZA EVIDENCIJU PIJAČNIH JEDINICA

PRECIZNA I EFIKASNA EVIDENCIJA SVIH PIJAČNIH JEDINICA UZ SVE PODATKE O ZAKUPIMA ILI REZERVACIJAMA KOJI SU VAM POTREBNI ZA NESMETANO FUNKCIONISANJE I POTPUNU KONTROLU

Uz ovaj modul imate na raspolaganju program za precizno i potpuno evidentiranje podataka koji se tiču pijačnih jedinica i njihovih korisnika.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Evidenciju svih pijačnih jedinica
null
Evidentiranje periodičnih zakupa ili rezervacija
null
Evidentiranje svih relevantnih podataka o korisnicima uz pregled njihovih finansijskih kartica
null
Evidentiranje tipova tezgi i vrsta robe
null
Čuvanje i štampanje ponuda za korišćenje pijačnih jedinica
null
Izradu i štampu ugovora o izdavanju pijačnih mesta
null
Mesečno zaduživanje korisnika uz štampanje računa i izveštaja
null
Izradu analitičkih kartona na kojima se čuvaju podaci o zaduženjima i uplatama
null
Evidentiranje naplata sa pijace preko mobilnih telefona koji se nalaze kod naplatara
null
Precizne statističke izveštaje sistematizovane po vrstama uplate, pijačnim jedinicama ili po vrsti robe
null
Povezanost sa PolarisBS modulima – Glavnom knjigom, Robnim knjigovodstvom, Poreskom evidencijom i programom za Šalter

ŠTA DOBIJATE?

Precizan uvid o statusu svake pijačne jedinice i podacima o njenom zakupcu
Analitičnost
Efikasnost
Prilagodljivost
Povezanost i dostupnost svih informacija
Izvoz podataka i povezivanje sa drugim PolarisBS modulima
Uštedu vremena i sigurnost u poslovanju

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko želite da uredite poslovanje pijace tako da vam svi podaci o njemu budu lako dostupni i u službi vaše efikasnosti, ovaj modul menja način na koji ste do sada funkcionisali. Svi relevantni podaci su vam na dohvat ruke, uz preciznost i mogućnost njihove dalje obrade i primene.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kako ovaj modul može da unapredi rad vaše pijace
Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kako ovaj modul može da unapredi rad vaše pijace

ANDROID APLIKACIJA ZA PODRŠKU RADA NAPLATARA I NAPLATU PIJAČARINE

JEDNOSTAVAN I PRECIZAN UVID U DINAMIKU NAPLATE NA PIJACAMA, UZ PREGLED ZADUŽENJA SVAKOG KORISNIKA PIJAČNIH USLUGA

Ovaj modul omogućava efikasniji i lakši rad naplatara na pijacama uz precizno evidentiranje naplaćenih potraživanja.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Pripremu računa na mobilnom telefonu
null
Slanje računa na štampanje preko Bluetooth-a
null
Visoko automatizovanje rada naplatara
null
Izradu računa za svaki dan ponaosob na osnovu jednostavnog unosa broja tezge ili imena zakupca
null
Uvid u finansijski status za svaku pijačnu jedinicu
null
Laku korekciju pripremljenog računa
null
Inovativni korisnički interfejs
null
Izradu različitih izveštaja (dnevni fiskalni izveštaj, izveštaj po operateru ili periodu, servisni modul za fiskalni štampač i slično)
null
Povezanost sa centralnom bazom podataka
null
Lak prenos podataka
null
Integrisano celokupno vođenje rada na pijacama

ŠTA DOBIJATE?

Brži, lakši i jednostavniji rad naplatara
Integrisanost čitavog poslovanja
Preciznost i preglednost
Transparentniju saradnju sa korisnicima pijačnih jedinica

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ova aplikacija olakšava i automatizuje posao naplatara, a ujedno doprinosi brzoj i efikasnijoj razmeni podataka.

Pozovite nas i detaljno se upoznajte sa mogućnostima unapređenja rada vaše pijace
Pozovite nas i detaljno se upoznajte sa mogućnostima unapređenja rada vaše pijace

MODUL ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

PRECIZNO EVIDENTIRANJE PLANA BUDŽETA, NJEGOVOG OSTVARENJA, UZ EVIDENCIJU NAKNADA I BIRAČKIH SPISKOVA

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

null
Evidenciju i pregled ostvarenja plana budžeta
null
Evidenciju i obračun svih vrsta naknada
null
Evidenciju biračkih spiskova

ŠTA DOBIJATE?

Preglednost glomaznog sistema podataka
Efikasnost
Stalni uvid u ostvarivanje plana koji je izrađen
Finansijsku preglednost i uvid izrađenih obračuna

Promenite način poslovanja, povećajte efikasnost i rezultate rada uz PolarisBS

Javite se da zajedno odaberemo najbolju kombinaciju modula za vas