Get Adobe Flash player

PolarisBS

 

PolarisBS

Uspešne firme današnjice su ona koja su u stanju da sirove podatke poslovanja pretvore u aktivno znanje preduzeća.

PolarisBS je integrisani softverski paket koja preko inteligentne komunikacione infrastrukture i baze podataka preduzeća pruža informacije potrebne kako akterima poslovanja tako i donosiocima odluka.

Sistem teži da aspekti poslovanja kao i strategija preduzeća bude transparentna i slediva preko informatičkih sredstva i da u što kraćem roku obezbedi informacije koje su potrebne za donošenje odluka.

Naravno, svaka firma je drugačija u organizaciji i sastavu i zahteva specifičan pristup na pojedinim poljima poslovanja. Naš sistem je baš zbog toga modularnog tipa, sa mogućnošću prilagođavanja specifičnim potrebama, i sastoji se od sledećih glavnih modula:

  • Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, salda konta, pogonsko knjigovodstvo...)
  • Promet roba i usluga (veleprodaja, maloprodaja, uvoz i izvoz, materijalno knjigovodstvo, sitan inventar, proizvodno i robno knjigovodstvo, PDV evidencija, radni nalozi, planiranje i praćenje proizvodnje)
  • Osnovna sredstva (MRS knjiženje, poreske kartice, inventar i amortizacija)
  • Kadrovska evidencija (organizacijska struktura i sistematizacija, evidencija ljudskih resursa, obračun godišnjih odmora)
  • Obračun zarada i ostalih isplata ( zarade, isplate, platni nalozi, zakonski izveštaji, M4, PPP)
  • Dopunski moduli (obračun kamata, blagajna)
  • Web moduli (Dashboard, izveštaji)
  • Namenski moduli (obračun komunalnih usluga, logistika)