Get Adobe Flash player

EDMS

 

Elektronsko upravljanje dokumentacijom

Poznato je da su papirni dokumenti još uvek najvažniji izvor informacija u preduzećima. Potraga za podacima iz tako arhiviranih dokumenata je težak i dugotrajan posao. Česta je pojava arhiviranja dokumenata u više varijanti, dok se neki dokumenti menjaju i uređuju u više navrata. Posebne probleme predstavljaju prava pristupa i distribucija dokumenata na udaljene lokacije.

Efikasno upravljanje poslovnom dokumentacijom zahteva nov, integrisan način rada - sistem elektronskog upravljanja dokumentacijom (Electronic Document Management System - EDMS).

Sistem za upravljanje dokumentima je skup računarskih programa koji se koriste za skladištenje elektronskih dokumenata i skeniranih papirnih dokumenata, kao i za praćenje dokumenata kroz njihov životni ciklus.

Za potrebe elektronskog upravljanja dokumentima nudimo Vam rešenje firme SRC, koja pored samostalnog rada omogućava i integraciju sa poslovnim softverom PolarisBS.

EDMS - Elektronsko upravljanje dokumentacijom
EDMS - Elektronsko upravljanje dokumentacijom