Get Adobe Flash player

e-Poslovanje

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje predstavlja uvođenje novih savremenih tehnologija u proces rada radi brzine protoka informacija, uštede na vremenu, a istovremeno se smanjuju troškovi i povećava nadzor nad poslovanjem firme.

Računovodstvene agencije i manje firme često imaju potrebu za proverene i pouzdane programske pakete ali nisu spremni na kupovinu novih programa ili nemaju adekvatne računarske sisteme. Za ovakve i slične situacije je namenjeno e-poslovanje, gde su korisnici oslobođeni tereta implementacije i održavanja računarskog sistema, a mogu započeti svoje poslovanje u vrlo kratkom vremenu.

Spomenuti servis preko Interneta pruža komfor i način rada na koju su korisnici navikli u Windows okruženju - a pri tome ne mora se ništa dodatno instalirati na računare. Servisu se pristupa programima koja su odavno sastavni deo operativnih sistema i nezahtevni su po pitanju hardvera.

Elektronsko poslovanje